Samen met u en uw kind

We beginnen de behandeling van uw kind met een intakegesprek. In dit gesprek kijken we samen wat de hulpvraag is. Vervolgens observeren en onderzoeken we uw kind. Zo krijgen we een duidelijk beeld van de klacht en het bewegen. Ook andere betrokkenen, zoals een arts of de leerkracht, kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. De kinderfysiotherapeut bespreekt de uitkomsten met u en uw kind. Op basis hiervan stellen we samen een behandelplan op en gaan we aan de slag. Tijdens de behandeling krijgen u en uw kind naast oefeningen ook voorlichting en advies.

Bekijk op welke locaties wij behandelen>>