Samen met jou en jouw kind

We beginnen de behandeling van je kind met een intakegesprek met jou en jouw kind. In dit gesprek kijken we samen wat de hulpvraag is. Vervolgens observeren en onderzoeken we jouw kind. Zo krijgen we een duidelijk beeld van de klacht en het bewegen. Ook andere betrokkenen, zoals een arts of de leerkracht kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. De kinderergotherapeut bespreekt de uitkomsten met jou en je kind. Op basis hiervan stellen we samen een behandelplan op en gaan we aan de slag. Tijdens de behandeling krijgen jij en je kind naast oefeningen ook voorlichting en advies.

Bekijk op welke locaties wij behandelen>>

Bekijk onze behandelvoorwaarden en huisregels>>