Is je kindje eerder dan 37 weken zwangerschap geboren? Dan spreek je van prematuriteit of vroeggeboorte. Dysmaturiteit betekent een te laag geboortegewicht voor de zwangerschapsduur. Als jouw kind prematuur en/of dysmatuur is geboren, is er een kans dat de motorische ontwikkeling vertraagd of afwijkend verloopt.

Een te vroeg geboren kind heeft nog niet zoveel spierkracht en is gewend dat zijn bewegingen begrensd worden door de baarmoederwand. De kans is groot dat een baby zich door de zwaartekracht gaat (over)strekken of een voorkeurshouding zal ontwikkelen. Ook is het zenuwstelsel van een prematuur vaak nog niet in staat om alle prikkels te kunnen verwerken, waardoor het kind zich overstrekt. Ook komt onrust en overmatig en schokkerig bewegen veel voor bij prematuur en dysmatuur geboren kinderen.

Wat doen we?

De kinderfysiotherapeut zal allereerst een uitgebreid(e) observatie en onderzoek verrichten. We kijken welke bewegingsmogelijkheden jouw kindje spontaan laat zien en of er eventueel stoornissen in het bewegen zijn. Daarnaast bepalen we met verschillende testen of de motoriek en het ontwikkelingsniveau past bij de gecorrigeerde leeftijd van je kind. De gecorrigeerde leeftijd wordt berekend vanaf de uitgerekende datum van de zwangerschap, dit wordt toegepast tot een leeftijd van twee jaar.

De therapie zal in het begin met name bestaan uit het geven van passende houdings- en hanteringsadviezen, zodat je kind zich optimaal kan ontspannen en ontwikkelen. We volgen deze kinderen meestal totdat ze alle motorische mijlpalen bereikt hebben. De behandelingen geven we aan huis, zodat je de oefeningen in de thuissituatie kan toepassen. Omdat er bij sommige baby’s ook slik- en zuigproblemen zijn, werken wij samen met prelogopedisten.