• Bij het eerste bezoek dien je een legitimatiebewijs van je kind te laten zien.
 • Je verleent toestemming aan de behandelend kinderfysiotherapeut en/of voor het opvragen en uitwisselen van informatie ten behoeve van de behandeling met huisarts, specialist, jeugdarts, leerkracht, schoolbegeleidingsdienst en logopedist.
 • Je geeft toestemming voor het veilig (digitaal) verzenden van rapportage.
 • Je stemt in met het samengestelde en besproken behandelplan.
 • Je stemt in met behandeling op school/kinderdagcentrum en bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig afzeggen van afspraken. Op studiedagen van de school gaat de behandeling door. Wanneer dit niet mogelijk is op school, dan word je geïnformeerd over een andere locatie.
 • Indien de behandeling plaatsvindt aan huis is een veilige, rustige behandelplek noodzakelijk. Wij verzoeken je vriendelijk niet te roken in bijzijn van onze therapeuten en zorg te dragen dat de behandeling niet verstoord wordt door andere aanwezigen.
 • Bij de behandeling zijn de ouders/verzorgers aanwezig bij de intake, anamnese en onderzoek evenals het afstemmen van het behandelplan en de tussen- en eindevaluaties.
 • Je dient de juiste informatie te geven aan de behandelend kinderfysiotherapeut of administratief medewerkster van de praktijk inzake eerder ondergane behandeling(en) fysiotherapie in hetzelfde kalenderjaar.
 • Bij geen of onvoldoende vergoeding voor onderzoek en/of behandeling kinderfysiotherapie, dien je de hiermee gepaard gaande kosten volgens de geldende tarieven te betalen.
 • Bij niet tijdig (24 uur van tevoren) afzeggen van de behandeling, wordt deze in rekening gebracht tegen het daarvoor geldende tarief wat de zorgverzekeraar hanteert. Niet-verzekerde behandelingen worden in rekening gebracht tegen het tarief dat de zorgverzekering hanteert voor de gegeven behandeling.
 • Wij gaan respectvol met elkaar om.
 • Wij hebben een meldingsplicht bij kindermishandeling.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van jouw eigendommen in de praktijk.
 • Er geldt een klachtenregeling van de moederstichting De Hoogstraat Revalidatie.