Sommige kinderen zijn heel actief en explorerend. Deze kinderen ontwikkelen zichzelf op motorisch vlak en dagen zichzelf daarin uit. Andere kinderen hebben dat niet of in mindere mate. Zij verkennen vanuit zichzelf niet snel de grenzen van hun motorische vaardigheden. Het gevolg kan zijn dat ze zich minder snel motorisch ontwikkelen ten opzichte van leeftijdsgenootjes. Deze kinderen zijn erbij gebaat om in een veilige omgeving door een extern persoon uitgedaagd te worden om iets nieuws leren.

Niet alle kinderen hoeven topsporters te worden. Maar het minder goed motorisch functioneren ten opzichte van leeftijdsgenootjes kan ook op sociaal-emotioneel vlak gevolgen hebben. Denk aan het altijd als eerste af zijn met tikkertje of altijd als laatste worden gekozen, omdat hij/zij niet hard kan rennen of goed kan voetballen.

Wat doen wij?

Als kinderfysiotherapeut brengen wij de motoriek van je kind in kaart. We kijken naar wat de oorzaken zijn van de manier waarop je kind beweegt zoals het beweegt. Als we dat goed in kaart hebben, kunnen we aansluiten bij het niveau van het kind. In een veilige setting dagen we de motoriek van je kind uit. We laten je kind veel succeservaring in bewegen opdoen, om het vertrouwen te vergroten. Ook geven we adviezen voor thuis en zijn/haar omgeving om het kind uit te dagen.