Verwijzing en vergoeding

Jan van Rijn Kinderfysiotherapie heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Hierdoor worden de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Indien noodzakelijk worden ook de volgende 9 behandelingen vergoed. Hiervoor geldt geen eigen risico. Voor ergotherapie worden de eerste 10 uur vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.

Wanneer je kind aanvullend verzekerd is, heeft het vrijwel altijd recht op extra fysiotherapie behandelingen. In geval van chronische problematiek gelden andere voorwaarden, waardoor een kind afhankelijk van de aandoening/het probleem onbeperkt kinderfysiotherapie kan krijgen. Met een aanvullende verzekering heeft je kind mogelijk recht op extra uren ergotherapie.

Een verwijzing van een arts is niet noodzakelijk om gebruik te maken van de vergoeding van de zorgverzekering. Een uitzondering is fysiotherapie aan huis en op school, hiervoor is altijd een verwijzing nodig van een arts. Voor ergotherapie werken wij bij voorkeur op verwijzing van een arts. In de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering vind je de vergoedingen en voorwaarden.

Tarieven

OmschrijvingTarieven
Kinderfysiotherapie in de praktijk€ 48,30
Kinderfysiotherapie aan huis€ 62,85
Kinderfysiotherapie in een instelling€ 55,55
Instructie overleg aan ouders
€ 48,30
Uitgebreid verslag op verzoek van verwijzer€ 48,30
Telefonische zitting€ 32,75
Screening intake onderzoek€ 46,95
Intake onderzoek na verwijzing€ 45,65
Intake onderzoek na verwijzing aan huis€ 60,20
Intake onderzoek na verwijzing instelling€ 52,95
Reguliere zitting fysiotherapie€ 32,75
Reguliere zitting fysiotherapie aan huis€ 47,30
Reguliere zitting fysiotherapie in instelling€ 40,00