Verwijzing en vergoeding

Jan van Rijn Kinderfysiotherapie heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Hierdoor worden de eerste 9 behandelingen vergoed. Indien noodzakelijk worden ook de volgende 9 behandelingen vergoed. Hiervoor geldt geen eigen risico.

Wanneer uw kind aanvullend verzekerd is, heeft het vrijwel altijd recht op extra behandeling. In geval van chronische problematiek gelden andere voorwaarden, waardoor een kind afhankelijk van de aandoening/het probleem onbeperkt kinderfysiotherapie kan krijgen.

Een verwijzing van een arts is niet noodzakelijk om gebruik te maken van de vergoeding van de zorgverzekering.  Een uitzondering is fysiotherapie aan huis en op school, hiervoor is altijd een verwijzing nodig van een arts. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering vindt u de vergoedingen en voorwaarden.