Afspraak inplannen

 

Jan van Rijn en het coronavirus

1
1

Kinderfysiotherapie

Voor wie?

Verwijzing en vergoeding

Over ons

Fysiotherapie en ergotherapie voor kinderen van 0 tot 18 jaar

Als bewegen, spelen en sporten speciale aandacht nodig heeft

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun motoriek. Meestal gaat dit onbewust en zonder problemen. Het kind leert omrollen, kruipen, lopen, fietsen, zwemmen en schrijven. Hierdoor wordt ook de zelfstandigheid in het dagelijks leven groter. Soms verloopt de motorische ontwikkeling langzamer, anders of wordt deze bedreigd. Bijvoorbeeld doordat een kind minder beweegt, na een ongeluk of bij pijn, bij een ziekte of aandoening aan het zenuwstelsel, zintuigen of het houdings- en bewegingsapparaat.  Kinderen hebben in voornoemde gevallen baat bij kinderfysiotherapie of kinderergotherapie om zich weer spelenderwijs verder te ontwikkelen.

De coronabesmettingen in Nederland roepen veel vragen op onder onze bezoekers. Jan van Rijn Kinderfysiotherapie treft preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen. Bekijk de website van moederstichting De Hoogstraat voor meer informatie.

Baby

Omrollen, zitten, kruipen, lopen. Een baby maakt grote sprongen. Maar soms gaat het langzamer of anders dan verwacht.

Wij helpen jouw baby graag verder

Peuter

De wereld van een peuter wordt steeds groter. Hij leert rennen, klimmen, samen spelen en spelletjes doen. Kan hij niet goed meedoen? Dan frustreert dat.

Wij helpen jouw peuter graag verder

Schoolgaand kind

Meedoen wordt steeds belangrijker. Thuis, op school en bij de (sport)club. Maak je je zorgen over de fijne of grove motoriek van jouw kind?

Wij helpen jouw kind graag verder