Welkom

Nieuws

Algemeen
Kinderfysiotherapie
Werkwijze
Indicaties
Vergoeding

Medewerkers
Voorstellen
Specialisatie
Samenwerking Vacatures

Contact
Adres/Lokaties
Aanmelden
Aanmeldingsformulier
Afmelden

Formulieren

Links


Vergoeding:

De kosten voor kinderfysiotherapie worden meestal geheel door uw zorgverzekeraar vergoed.

De zorgverzekeraar vergoedt achttien behandelingen uit de basisverzekering. Dit heeft geen gevolgen voor uw eigen risico. Bij een aanvullende verzekering heeft uw kind recht op extra behandelingen. In de polisvoorwaarden staan de vergoedingen en voorwaarden vermeld.
Als de aandoening van uw kind chronisch is, uw kind wordt verwezen door een specialist en aan de polisvoorwaarden voldoet, dan worden alle behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.
 
Wij hebben met alle zorgverzekeraars die een contract aanbieden een overeenkomst. De tarieven zijn per zorgverzekeraar verschillend.
Wij declareren digitaal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. 

NIET-gecontracteerde zorg:
Tarieven geldig van 1 januari 2019 t/m december 2019

Zitting Kinderfysiotherapie praktijk
Toeslag uitbehandeling
Screening
Intake en onderzoek na screening
Instructie overleg ouders van de patiënt
Eenmalig Kinderfysiotherapeutisch rapport
€  50,00
€  15,00
€  16,00
€  50,00
€  50,00
€  75,00

© BWEB