Welkom

Nieuws

Algemeen
Kinderfysiotherapie
Werkwijze
Indicaties
Vergoeding

Medewerkers
Voorstellen
Specialisatie
Samenwerking Vacatures

Contact
Adres/Lokaties
Aanmelden
Aanmeldingsformulier
Afmelden

Formulieren

Links


Indicaties:
De huisarts of medisch specialist verwijst uw kind door naar een kinderfysiotherapeut en gebruikt hiervoor medische termen. De kinderfysiotherapeut kan u deze termen uitleggen.

Voorbeelden van indicaties bij de baby/peuter:
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding, afplatting schedel (plagiocephalie)
  meer informatie zie verder op de pagina
 • Huilbaby
 • Billenschuiver
 • Cerebrale parese
 • Spina bifida
 • Pre-dysmature kind; te vroeg geborene
 • plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling
Voorbeelden van  indicaties bij het jonge kind:
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatrooon
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische afwijkingen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma
Voorbeelden van  indicaties bij het oudere kind:
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • DCD, Developmental Coördination Disorder
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Hersenletsel t.g.v.een ongeluk
 • Sensomotorische problemen
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • fracturen
 • Ademhalingsproblematiek
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Jeugdreuma
 • Sportletsels
 • Incontinentie  

Jonge baby's met een voorkeurshouding 

Tot ongeveer 3 maanden liggen zuigelingen in rugligging veelal met hun hoofd weggedraaid,nu eens naar links dan eens naar rechts. Ze vinden het nog moeilijk het midden vast te houden.

In deze periode ontstaat er makkelijk een voorkeurshouding van het hoofd, waarbij vaak ook de romp meedoet. Een baby ligt dan steeds met het hoofd naar dezelfde kant weggedraaid, soms met de romp zijwaarts gebogen.

Een voorkeurshouding kan simpelweg ontstaan doordat het licht in de slaapkamer steeds van dezelfde kant komt of doordat het kind steeds op de zelfde manier vastgehouden, gevoed en verzorgd wordt (gewoontevorming, links- of rechtshandigheid van ouders). 

Ook kan het vanuit het kind zelf komen: sommige kinderen hebben al in de baarmoeder steeds in dezelfde houding gelegen, een zware bevalling waarbij er een bloedinkje is ontstaan in een van de halsspieren of een sleutelbeen is gebroken, soms bestaat er een afwijking in de heupen. Vaak is er sprake van een voorkeurshouding, waarbij er geen duidelijke oorzaak wordt gevonden.

Vanaf ongeveer 3 maanden houden kinderen het hoofd beter in het midden. 

Ze ontdekken hun handjes en beginnen naar speelgoed te reiken en te grijpen. 

Wanneer de beweeglijkheid in de nek goed is en de schedel niet teveel is afgevlakt,kan in deze periode de voorkeurshouding spontaan verdwijnen. 

Er kan veel gedaan worden om een voorkeurshouding of de gevolgen er van zoals een asymmetrisch/afgevlakt schedeltje( plagiocephalie) te voorkomen. 
 • zorg voor een ronde (ontspannen), symmetrische houding bij het dragen, verzorgen en voeden 
 • draai het hoofdje van het kind wisselend naar links en naar rechts in bed 
 • maak het bedje ook eens andersom op, zodat het licht van de andere kant komt
 • leg het kind tussen alle voedingen een poosje op de buik; wanneer het dat nog moeilijk vindt kunt u het helpen door een opgerolde handdoek onder de borst te leggen; 
 • ook dragen op de buik (over de arm van de verzorger heen) of op de buik liggen op schoot   vinden kinderen vaak prettig .
 • biedt speelgoed aan de niet-voorkeurskant aan en hang een mobiel in de box zo op dat het kind naar de andere zijde wordt uitgenodigd te kijken 
 • de baby kan ook tijdens het wandelen in de kinderwagen op de zij gelegd worden
Doorverwijzen naar een kinderfysiotherapeut is raadzaam wanneer: 
 • er na 3 maanden nog steeds een duidelijke voorkeurshouding bestaat die niet lijkt te verminderen 
 • een duidelijke afplatting van het hoofd ontstaat (ook voor de 3 maanden) 
 • het hoofdje niet goed naar de andere kant gedraaid kan worden of het kind hierbij pijn lijkt te hebben 
 • het kind excessief huilt (controle bij de consultatiebureauarts ivm het vaststellen van mogelijk andere problemen is raadzaam!) 
Bij de meeste verzekeringen is een verwijsbrief van de huisarts voor kinderfysiotherapeutische behandeling niet meer noodzakelijk. U kunt rechtstreeks contact opnemen met ons.

 De behandeling wordt bij voorkeur aan huis gegeven.
 

© BWEB